Cyfarfod trawswladol terfynol ar gyfer platfform Erasmobility KA2 yn paratoi'r ffordd ar gyfer partneriaethau VET yn y dyfodol

Fe7chLoWQAApT2X.jfif

Yr wythnos hon mae ein Rheolwr Prosiect Ewropeaidd a Rhyngwladol Sian Holleran wedi mynychu cyfarfod llwyddiannus yn Rwmania i sefydlu dyfodol gwefan Erasmobility. 

Mae Erasmobility yn blatfform ar-lein rhad ac am ddim lle mae colegau a chanolfannau hyfforddiant galwedigaethol yn helpu ei gilydd i ddatblygu partneriaethau rhyngwladol a chyfleoedd i ddysgwyr a staff addysg bellach ledled Ewrop. Mae ColegauCymru Rhyngwladol yn un o'r partneriaid sydd wedi gweithio ar y prosiect hwn a fydd yn dod i ben ym mis Tachwedd 2022. Mae Erasmobility wedi'i greu a'i ddatblygu gan ddeg partner Ewropeaidd.

Mae natur y prosiect ffynhonnell agored yn golygu y bydd ColegauCymru Rhyngwladol yn dal i allu defnyddio'r platfform i ddod o hyd i bartneriaid ar gyfer cwmnïau tramor er nad ydynt bellach yn aelod o'r UE. Bydd hyn o fudd i’r sector addysg bellach yng Nghymru wrth i ni weithio ar gyflawni nodau ein strategaeth Ryngwladoli drwy hybu ac ehangu cyfranogiad mewn rhaglenni symudedd. megis rhaglen newydd Llywodraeth Cymru, Taith. 

Cynhaliwyd y cyfarfod yn Liceul Tehnologic Alexe Marin yn Slatina, Rwmania. Cafodd partneriaid y prosiect eu cyfarch yn gynnes gan staff a myfyrwyr yr ysgol dechnoleg, rhai ohonynt wedi gwisgo mewn gwisgoedd traddodiadol y wlad. Yn ogystal â darparu lleoliad y cyfarfod, roedd staff yr ysgol hefyd wedi pobi bwyd traddodiadol Rwmania ar gyfer y cynadleddwyr ac wedi trefnu ymweliad â mynachlog leol a bwyty traddodiadol Rwmania. 

Trafododd y cyfarfod y cynllun hirdymor ar gyfer y platfform a sut y byddai’n cael ei gynnal a’i gynnal unwaith y daw’r prosiect i ben ym mis Tachwedd 2022.

Dywedodd Sian, 

“Y newyddion gwych ar ddechrau’r cyfarfod oedd bod dyfodol platfform Erasmobility yn ddiogel gyda sefydliad o’r Almaen â diddordeb mewn cynnal a chadw’r platfform yn y tymor hir. Bydd Erasmobility yn parhau i gael ei ddefnyddio gan GolegauCymru i ddod o hyd i bartneriaid ar gyfer ei brosiectau symudedd.” 

Gwybodaeth Bellach 

Erasmobility – Platfform Cyfnewid Lleoliadau Gwaith 
Cysylltwch ein Rheolwr Prosiect Rhyngwladol ColegauCymru, Sian Holleran, am ragor o wybodaeth.

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau ColegauCymru Rhyngwladol.