pexels-natasa-dav-2885919.jpg

Mae ColegauCymru Rhyngwladol yn arwain ar gyflwyno cyfleoedd datblygu tramor i ddysgwyr a staff mewn addysg bellach. Gwneir y cyfleoedd hyn yn bosibl trwy raglenni symudedd wedi'u hariannu fel Erasmus+, Cynllun Turing a Rhaglen Gyfnewidfa Dysgu Rhyngwladol Llywodraeth Cymru, Taith.

“Mae treulio amser yn astudio, gwirfoddoli neu ar leoliadau gwaith dramor yn ehangu gorwelion, yn ehangu sgiliau allweddol ac yn dod â buddion i gymunedau a sefydliadau yma yng Nghymru. Anogir ColegauCymru y gall pobl ifanc o bob cefndir elwa o’r cyfleoedd hyn. Gyda’r Rhaglen hon, mae Cymru yn buddsoddi mewn dyfodol cryf, rhyngwladol a llewyrchus i bob person ifanc.”

Siân Holleran, Rheolwr Prosiect Ewropeaidd a Rhyngwladol ColegauCymru Rhyngwladol

Mae ColegauCymru Rhyngwladol yn cefnogi ymrwymiad Llywodraeth Cymru i sicrhau bod Cymru’n parhau i fod yn genedl sy’n edrych tuag allan trwy hwyluso cyfranogiad colegau addysg bellach mewn prosiectau symudedd tramor trwy ei cheisiadau consortiwm ledled Cymru. Mae gan ColegauCymru Rhyngwladol rwydwaith cadarn o bartneriaid ledled y byd yr ydym yn cydweithio â nhw i gynnig cyfleoedd cyfoethogi a gwella rhyngwladol i ddysgwyr a staff mewn colegau yng Nghymru. Rydym hefyd yn annog trefniadau dwyochrog i'n partneriaid ddod i Gymru ar gyfer astudio, hyfforddi a gweithio. Yn yr un modd, mae ein darparwyr addysg yn cael eu cyfoethogi gan fyfyrwyr a staff sy'n ymweld â Chymru i astudio ac addysgu.

Cysylltwch
Siân Holleran, ein Rheolwr Prosiect Rhyngwladol ac Ewropeaidd Siân Holleran sydd yn arwain ar ein holl waith rhyngwladol ar ran ColegauCymru Rhyngwladol. Cysylltwch â Siân i gael mwy o wybodaeth: Sian.Holleran@colegaucymru.ac.uk

Tudalennau Cysylltiedig

Taith Cynllun Turing Erasmus+ Erasmobility

Yn 2022, trefnodd ein rhaglenni symudedd ymweliadau â 9 gwlad gan gynnwys Sbaen, yr Eidal, Ffrainc, yr Almaen, Sweden, De Affrica, Cambodia, Gwlad Thai a Chanada.

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau ColegauCymru Rhyngwladol.