Working together.jpg

Mae colegau yng Nghymru yn gweithio gyda sefydliadau ledled y byd. Maent yn ymgymryd ag ystod o wahanol weithgareddau sy'n digwydd dramor ac yng Nghymru ac sy'n gysylltiedig ag addysg dechnegol a galwedigaethol, addysg academaidd (Safon Uwch), ymgysylltu â chyflogwyr a sicrhau ansawdd.

Ymhlith y gweithgareddau mae:

  • hyfforddi athrawon/hyfforddi'r hyfforddwr 
  • recriwtio myfyrwyr rhyngwladol 
  • cynllunio cwricwlwm 
  • arweinyddiaeth addysgol 
  • datblygiad proffesiynol
  • ysgolion haf/ysgolion gaeaf


Mae mwy o fanylion am weithgareddau rhyngwladol colegau unigol ar gael ar eu gwefannau priodol:

Coleg Caerdydd a'r Fro

Coleg Gŵyr Abertawe

Grŵp Colegau NPTC

Grŵp Llandrillo Menai

Coleg Sir Benfro

Coleg Ceredigion

Coleg Sir Gâr

Y Coleg Merthyr Tudful

Addysg Oedolion Cymru
Coleg Penybont
Coleg Cambria
Coleg y Cymoedd
Coleg Gwent
Coleg Catholig Dewi Sant
Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cysylltwch

Siân Holleran, Rheolwr Prosiect 
Sian.Holleran@ColegauCymru.ac.uk  

Vicky Thomas, Swyddog Prosiect 
Vicky.Thomas@ColegauCymru.ac.uk 

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau ColegauCymru Rhyngwladol.