Internationalisation Page Website Banner.png

"Mae rhyngwladoli yn y sector sgiliau yn ymwneud â newid bywydau"

Rhyngwladoli'r Sector Sgiliau, y Cyngor Prydeinig, Mehefin 2017

Yn 2020/21 comisiynodd ColegauCymru ymchwil i ryngwladoli yn y sector addysg bellach yng Nghymru. Un o argymhellion allweddol yr adroddiad ymchwil dilynol oedd ‘ffurfioli ymrwymiad y sector i gydweithredu rhyngwladol trwy ddatblygu cynllun strategol ar gyfer y sector fel bod rhyngwladoli, yn y tymor hir, yn cael ei ymgorffori yn y cwricwlwm addysg bellach’.


Darllenwch yr Adroddiad 
Rhyngwladoli yn y sector AB yng Nghymru
Ymchwil Arad, Mai 2021

“Mae ColegauCymru Rhyngwladol yn ymrwymo i ddatblygu argymhellion yr adroddiad gyda chefnogaeth ac arweiniad Grŵp Rhyngwladol strategol sydd newydd ei ffurfio. Bydd hyn yn cynnwys cynrychiolwyr o bob un o'r sefydliadau addysg bellach yng Nghymru, dan gadeiryddiaeth Andrew Cornish, Pennaeth Coleg Sir Gâr/Coleg Ceredigion, a bydd yn canolbwyntio ar ddatblygu cynllun rhyngwladol strategol ar gyfer y sector.”

Siân Holleran, Rheolwr Prosiect Ewropeaidd a Rhyngwladol ColegauCymru Rhyngwladol


Mae ColegauCymru Rhyngwladol yn cefnogi rhyngwladoli'r sector addysg bellach yng Nghymru mewn sawl ffordd:

  • Hwyluso cyfleoedd cyfoethogi rhyngwladol ar ran y sector i ddod â dimensiwn byd-eang i gynifer o feysydd o fywyd coleg â phosib.
  • Cydnabod pwysigrwydd sicrhau bod cymwysterau a gyflawnir yng Nghymru yn cael eu deall a'u cydnabod mewn gwledydd eraill fel y gall dysgwyr, staff a gweithwyr astudio, hyfforddi a gweithio dramor. 
  • Lledaenu gwybodaeth am gyfleoedd masnachol, wedi'u hariannu a phartneriaeth i'n haelodau. 
  • Cefnogi colegau addysg bellach gyda chyngor cyffredinol ar recriwtio myfyrwyr rhyngwladol. 

 
Cysylltwch
Siân Holleran, ein Rheolwr Prosiect Rhyngwladol ac Ewropeaidd sydd yn arwain ar ein holl waith rhyngwladol ar ran ColegauCymru Rhyngwladol. Cysylltwch i gael mwy o wybodaeth: Sian.Holleran@colegaucymru.ac.uk

Tudalennau Cysylltiedig

Cyfleodd Tramor Meincnodi Rhyngwladol

Gwybodaeth a Chynrychiolaeth Gweithgareddau Rhyngwladol Colegau Addysg Bellach

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau ColegauCymru Rhyngwladol.