Mae rhaglen Cymru Fyd-eang yn darparu ymagwedd strategol a chydweithredol at addysg uwch ryngwladol yng Nghymru.

global.jpeg

Mae’r rhaglen yn bartneriaeth rhwng Prifysgolion Cymru, Llywodraeth Cymru, y Cyngor Prydeinig yng Nghymru, Colegau Cymru, a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC).

Mae Cymru Fyd-eang y dwyn ynghyd prifysgolion a cholegau â mudiadau partner Cymru Fyd-eang y tu ôl i un strategaeth i gynyddu proffil rhyngwladol, recriwtio a chyfleoedd partneriaeth ar gyfer prifysgolion a cholegau er budd myfyrwyr, sefydliadau a Chymru fel gwlad.

O 2022 ymlaen, caiff Cymru Fyd-eang ei ariannu drwy Taith - rhaglen gyfnewid dysgu rhyngwladol uchelgeisiol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2021 a lansiwyd tua dechrau 2022.

Gwybodaeth Bellach

Siân Holleran, Rheolwr Prosiect, yw’r prif gyswllt ar gyfer gwaith rhyngwladol ColegauCymru. Mae Siân yn arwain ar raglen gynhwysfawr o hyfforddiant tramor, gwirfoddoli a chyfleoedd astudio ar gyfer staff, dysgwyr a phrentisiaid yn y sector addysg bellach. Mae hi’n gweithio’n agos gyda thîm Cymru Fyd-Eang a’r colegau addysg bellach i sicrhau bod y sector mewn sefyllfa dda i fanteisio ar y cyfleoedd newydd a chyffrous sydd ar gael trwy Gymru Fyd-eang.

Tudalennau Cysylltiedig

Cymru Fyd-Eang Taith Cynllun Turing Erasmus+ Erasmobility

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau ColegauCymru Rhyngwladol.