Y pwysigrwydd parhau gymryd rhan yn Erasmus+ ar ôl Brexit - CPG

Ar 15fed Hydref, cynhaliodd ColegauCymru ei cyfarfod rhithwir Grŵp Trawsbleidiol (CPG) cyntaf ar pwysigrwydd parhau gymryd rhan yn Erasmus+ ar ôl Brexit.

Mae Rhaglen Erasmus+ yn rhoi cyfleoedd cyffrous i ddysgwyr a staff mewn sefydliadau addysg bellach ledled Cymru i ennill profiad gwaith a hyfforddiant yng ngwledydd Ewrop. Wrth i'r DU adael yr UE, mae'n bwysicach nag erioed i dynnu sylw at werth y rhaglen hon, a'r cyfleoedd newid bywyd y mae'n eu cynnig.

Ymunodd Jeremy Miles MS, y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Trosglwyddo Ewropeaidd a chynrychiolwyr o TATA Steel sydd wedi elwa o’r Rhaglen.
 

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau ColegauCymru Rhyngwladol.