pexels-haley-black-2087391.jpg

Mae ColegauCymru Rhyngwladol yn un o 10 partner yn yr UE sy’n cymryd rhan mewn prosiect KA2 Erasmus+ sy’n cael ei arwain gan CIFPF La Costera, Xativa, Sbaen.

Mae’r partneriaid yn gweithio gyda’u gilydd i wella gwefan Erasmobility a gafodd ei greu i ddatblygu partneriaethau rhwng colegau galwedigaethol ar draws Ewrop er mwyn cynyddu symudedd dysgwyr a staff galwedigaethol ar gyfer gwaith, hyfforddiant ac astudio. Mae’r partneriaid yn dod o’r Almaen, Gwlad Belg, Ffrainc, Groeg, Portiwgal, Romania, Sbaen, Iwerddon a’r Deyrnas Unedig.

Bu’r cyfarfod trawswladol cyntaf yn Bremen, yr Almaen yn 2019. Er gwaethaf cyfyngiadau teithio Covid19, mae'r prosiect wedi parhau i wneud cynnydd gyda phartneriaid y prosiect yn defnyddio offer cyfathrebu ar-lein i gynnal cyfarfodydd. Y gobaith yw y bydd cyfarfod trawswladol yn Xativa, Sbaen ym mis Tachwedd 2021.

 

 

        

 

Project number: 2019-1-ES01-KA202-063924

 

Tudalennau Cysylltiedig

Erasmus+ Rhaglen Cyfnewidfa Dysgu Rhyngwladol Cynllun Turing Opportunities Abroad

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau ColegauCymru Rhyngwladol.