EU Flag.png

Mae ColegauCymru Rhyngwladol, fel y Pwynt Cyfeirio Cenedlaethol dynodedig (NRP) ar gyfer Sicrwydd Ansawdd Ewropeaidd mewn Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol (EQAVET), wedi sicrhau cyllid Ewropeaidd i gynnal ymchwil i faterion sy'n berthnasol i'r sector Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol (VET) yng Nghymru. Mae'r prosiectau hyn, werth oddeutu €250k, wedi caniatáu inni ymchwilio i sut mae systemau yng Nghymru yn cymharu â'r rhai yng ngweddill Ewrop. Mae'r gwaith wedi arwain at dri adroddiad. 

Rydym yn edrych i mewn i gaffael sgiliau ar gyfer y sectorau Manwerthu, Twristiaeth a Lletygarwch yng Nghymru

Gamwn, ŵy a sglodion mewn tafarn nos ar ôl nos - 2016/17  

Mae’r adroddiad hwn yn archwilio’r berthynas rhwng sgiliau lefel uwch ac ar wytnwch economaidd

Creu Cymru Well - Gwersi o Ewrop - 2017/19   

Mae'r adroddiad Ble Aethon nhw? yn rhoi cipolwg ar y mesurau olrhain graddedigion VET amrywiol ledled Ewrop

Ble Aethon Nhw? - 2019/21 

Cymerwch olwg ar ein fideo yn esbonio Addysg VET yng nghyd-destun Cymru a fydd yn darparu sylfaen ddefnyddiol cyn edrych ar ein prosiectau:

Cysylltwch 

Ein Swyddog Prosiect Phil Whitney sy’n arwain ar y prosiectau EQAVET ar ran ColegauCymru Rhyngwladol. Cysylltwch â Phil i gael mwy o wybodaeth: Phil.Whitney@colegaucymru.ac.uk  

Tudalennau Cysylltiedig 

Alinio FfCChC Cydnabod Dysgu Blaenorol

 

Amser rhedeg

1af Ebrill 2019 - 31ain Mawrth 2021

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau ColegauCymru Rhyngwladol.