Blaenoriaethau ar gyfer Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

CPGGraphic.png

Materion yn gwynebu'r sector Addysg Bellach

Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol y Senedd
Dyddiad Cyflwyno: 3 Medi 2021

Mae ColegauCymru yn tynnu sylw at rôl bwysig dysgwyr addysg bellach wrth hwyluso gweithgareddau corfforol ac yn gwahodd y Pwyllgor i ystyried hyn ochr yn ochr ag ailedrych ar Strategaeth Cymraeg 2050 a chynnydd yn y maes hwn.

Mae tarfu ar raglenni cyfnewidfa dysgu ryngwladol wedi bod yn ddifrifol oherwydd Covid-19 a'r penderfyniad i adael Cynllun Erasmus+ yr UE. Mae llwyddiant cynlluniau disodli Llywodraeth y DU a Chymru yn rhywbeth y dylai'r Pwyllgor ei archwilio yn y blynyddoedd i ddod.

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â Chyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus ColegauCymru, Dr Rachel Bowen, gydag unrhyw gwestiynau.
Rachel.Bowen@ColegauCymru.ac.uk

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau ColegauCymru Rhyngwladol.