Symudedd Peilot o Gymru i Lydaw: Myfyrio ar gysylltiadau a wnaed; edrych ymlaen at weithgareddau dysgwyr i ddod

Faceless students in college grounds.jpg

Mewn partneriaeth â Chyngor Rhanbarthol Llydaw a Llywodraeth Cymru, mae ColegauCymru yn falch o gynnal digwyddiad ar-lein yr Hydref hwn a fydd yn myfyrio ar y cyfleoedd symudedd peilot o Gymru i Lydaw a gynhaliwyd ar ddechrau 2020. 
 
Er bod pandemig Covid19 wedi atal pob un ond un o weithgareddau'r dysgwr rhag digwydd, cynhaliwyd ymweliadau paratoadol a sefydlwyd cysylltiadau'n llwyddiannus rhwng staff. 
  
Bydd y digwyddiad adolygu rhyngweithiol hwn yn rhoi cyfle i fynychwyr: 

  • adnewyddu'r cysylltiadau a wnaed rhwng staff yng Nghymru a Llydaw;
  • cynnal ac adeiladu ar y partneriaethau sefydliadol a ddatblygwyd; a
  • archwilio rhai syniadau ‘rhith-symudedd’ cyn y bydd symudoleddau ‘corfforol’ yn y dyfodol yn bosibl unwaith eto. 

  
Gwybodaeth Allweddol
Dyddiad:
Dydd Llun 27 Medi 2021 
Amser: 2.00pm - 4.00pm

  
Rydym yn edrych ymlaen at ddal i fyny gyda'n cydweithwyr ddiwedd mis Medi. 
 

Gwybodaeth Bellach 

Mae'r digwyddiad hwn ar gyfer cynulleidfa wahoddedig yn unig.
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'n Rheolwr Prosiect Ewropeaidd a Rhyngwladol, Sian Holleran: Sian.Holleran@colegaucymru.ac.uk  

Gwybodaeth Allweddol

Dyddiad: 27 Medi 2021 
Amser: 2.00pm - 4.00pm 

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau ColegauCymru Rhyngwladol.