Categorïau cofrestru newydd ar gyfer Cyngor y Gweithlu Addysg

Male hands with pen and paper.png

Ymateb Ymgynghori

Llywodraeth Cymru
Dyddiad Cyflwyno: 24 Mai 2022

Tynnodd ColegauCymru sylw at bwysigrwydd cofrestru fel haen o ddiogelu dysgwyr, ond rhaid ystyried goblygiadau cost. Codwyd mater cydraddoldeb ar draws y sector hefyd, ynghyd ag awgrymiadau ynghylch diffiniadau o dermau penodol yn y ddogfen ymgynghori.

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â Chyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus ColegauCymru, Dr Rachel Bowen, gydag unrhyw gwestiynau.
Rachel.Bowen@ColegauCymru.ac.uk

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau ColegauCymru Rhyngwladol.