Cydweithio gyda phartneriaid rhyngwladol Nexgen i helpu dysgwyr a staff i ffynnu ym myd gwaith y dyfodol

IMG_2351.jpg

Roedd ColegauCymru Rhyngwladol yn falch o gwrdd â chydweithwyr o Nexgen, sefydliad Sbaeneg sy’n cefnogi dysgwyr i ddatblygu eu sgiliau, meddylfrydau a rhwydweithio i lwyddo yn eu gyrfaoedd, ar eu hymweliad diweddar â Chymru. 

Cydweithiodd ColegauCymru Rhyngwladol â Nexgen am y tro cyntaf ym mis Ionawr 2020, gan arwain at groesawu dros 100 o ddysgwyr o Gymru ar raglenni symudedd tramor. 

Ym mis Hydref, daeth Nexgen â staff a dysgwyr colegau eto ynghyd, i gynllunio'r rhaglenni symudedd eleni a chryfhau partneriaethau ymhellach. Roeddent hefyd yn awyddus i brofi cynhyrchion newydd a chynllunio ar gyfer ceisiadau yn y dyfodol o dan Gynllun Turing Llywodraeth y DU a rhaglen Llywodraeth Cymru, Taith. Mae Nexgen i fod i groesawu 200 o ddysgwyr Cymraeg pellach yn ystod blwyddyn academaidd 2022/23 o astudio tuag at gymwysterau chwaraeon, busnes, y cyfryngau, cyfrifiadureg a gwasanaethau cyhoeddus. 

Cyfarfu cyd-sylfaenydd Nexgen, Alba Queraltó, a Phennaeth Partneriaethau Byd-eang a Digidol, Cecilia Nilsson, â’n Rheolwr Prosiect Rhyngwladol, Siân Holleran, fel rhan o ymweliad wythnos o hyd â Chymru lle cawsant fwynhau taith lawn, ledled y wlad. Buont yn ymweld â Coleg Gwent a’r Coleg Merthyr Tudful cyn mynd tua'r gorllewin i Goleg Sir Gâr a Choleg Sir Benfro. Aeth taith Alba a Cecilia â nhw ar hyd llwybrau arfordirol a mewndirol golygfaol wrth iddynt barhau i Coleg Ceredigion ac yn olaf Coleg Menai. 

Dywedodd Rheolwr Prosiect Rhyngwladol ColegauCymru, Siân Holleran, 

Roedd yn bleser cyfarfod ag Alba a Cecilia i drafod prosiectau symudedd staff a dysgwyr arfaethedig a darparu rhaglenni hyfforddi i helpu unigolion i ffynnu ym myd gwaith y dyfodol

Ychwanegodd Pennaeth Partneriaethau Byd-eang a Digidol Nexgen, Cecilia Nilsson,  

Pwrpas Nextgen yw adeiladu gweithlu’r genhedlaeth nesaf, a sicrhau gyrfaoedd dysgwyr at y dyfodol. Mae gennym dros 10 mlynedd o brofiad yn gweithio gyda chynlluniau Erasmus+, Cynllun Turing, a chynlluniau Dysgu Gydol Oes yn rhai o’r dinasoedd mwyaf entrepreneuraidd gan gynnwys Amsterdam, Barcelona, Berlin, Dulyn, Caerwysg, a Stockholm ac rydym yn gyffrous i weithio gyda chydweithwyr yng Nghymru i barhau y gwaith pwysig hwn

Roedd yr ymweliad yn llwyddiant mawr, gyda Nexgen a ColegauCymru Rhyngwladol yn hyderus i gydweithio yn y dyfodol i helpu i greu’r genhedlaeth nesaf o weithwyr.  

Gwybodaeth Bellach 

Siân Holleran, Rheolwr Prosiect Ewropeaidd a Rhyngwladol ColegauCymru 
Sian.Holleran@ColegauCymru.ac.uk

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau ColegauCymru Rhyngwladol.