Erasmus+ - Yn wynebu dyfodol ansicr wrth i Brexit agosáu

pexels-haley-black-2087391 (1) 2.jpg

Mae Rhaglen Erasmus+ yn cynnig cyfleoedd cyffrous i gyfranogwyr astudio, gweithio, gwirfoddoli, addysgu a hyfforddi dramor yn Ewrop. 
 
Mae lleoliadau gwaith yn gydnaws â chymwysterau dysgwyr yng Nghymru ac yn cynnig profiadau newid bywyd i bobl ifanc nad ydynt erioed wedi ystyried cyfleoedd cyflogaeth y tu hwnt i Gymru. Mae darlithwyr addysg bellach, arweinwyr a staff cymorth hefyd yn cymryd rhan mewn cyfleoedd DPP lle mae cyfle i rannu syniadau ac arfer da o dramor i gefnogi gwelliannau ar lefel strategol i strwythurau addysg a hyfforddiant galwedigaethol Cymru. 
 
Mae colegau Cymru yn cydnabod bod arfer da a syniadau newydd yn bodoli mewn mannau eraill ac yn parhau i archwilio gwahanol ddulliau a syniadau ynghyd â sefydlu partneriaethau newydd â'u cymheiriaid yn Ewrop. 
 
Mae ColegauCymru yn falch o arwain ar ddarparu cyfleoedd datblygu i ddysgwyr a staff trwy gyllid Erasmus+. Rydym hefyd yn gweithio fel llais i golegau addysg bellach wrth i ni eu cynrychioli ar Grŵp Cynghori Gweledydd Erasmus+ a Grŵp Ymgynghorol y Sector. 
 
Trwy ein briff Ehangu gorwelion: Buddion rhaglen Erasmus+ i sefydliadau addysg bellach yng Nghymru, edrychwn ar y buddion y mae'r rhaglen wych hon yn eu cynnig i ddysgwyr a staff fel ei gilydd. Rydym hefyd yn edrych yn agosach ar yr hyn sy’n wynebu dyfodol y rhaglen mewn byd ansicr ôl-Brexit. 
 

Darllenwch y Briff 
Ehangu gorwelion: Buddion rhaglen Erasmus+ i sefydliadau addysg bellach yng Nghymru

Gwybodaeth Bellach 
Siân Holleran 
Rheolwr Proseict Ewropeaidd a Ryngwladol ColegauCymru 
Sian.Holleran@ColegauCymru.ac.uk 

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau ColegauCymru Rhyngwladol.