EQAVET - Mesurau olrhain graddedigion VET yn Ewrop a'u cymharu â Chymru

EU Flag.png

Cynhaliwyd ein prosiect EQAVET diweddaraf rhwng 2019 a 2021 ac ymchwiliodd i fesurau olrhain graddedigion VET yn Ewrop a’u cymharu â’r rhai yng Nghymru. Mae'r adroddiad I Ble'r Aethon Nhw? yn rhoi cipolwg ar y mesurau olrhain graddedigion VET amrywiol ledled Ewrop.

I gael trosolwg cyflym o'r prosiect, dyma rai fideos byr wedi'u hanimeiddio sy'n rhoi cyd-destun olrhain graddedigion VET a'r prif argymhellion sy'n deillio o'r ymchwil.

Dyma’r adroddiad yn llawn:

Ble Aethon Nhw?

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau ColegauCymru Rhyngwladol.