EQAVET - Hyfforddiant a sgiliau ar gyfer y sectorau Manwerthu, Twristiaeth a Lletygarwch yng Nghymru

EU Flag.png

Yn 2016/17, cynhaliodd ColegauCymru Rhyngwladol brosiect blwyddyn i gaffael sgiliau ar gyfer y sectorau Manwerthu, Twristiaeth a Lletygarwch yng Nghymru. Mae'r adroddiad terfynol dan y teitl doniol, "Gammon, wy a sglodion mewn tafarn nos ar ôl nos", yn rhoi mewnwelediad i'r sectorau hynny ac yn cynnig argymhellion i gefnogi hyfforddiant a datblygu sgiliau ar gyfer y sector economaidd pwysig hwn yng Nghymru. 

Gamwn, ŵy a sglodion mewn tafarn nos ar ôl nos

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau ColegauCymru Rhyngwladol.