Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru

Female learner with laptop.jpg

Mae ColegauCymru yn gweithio ar ran Llywodraeth Cymru, ac mewn cydweithrediad â chydweithwyr yn yr Alban, Gogledd Iwerddon, Lloegr a Gweriniaeth Iwerddon, i sicrhau bod y cymwysterau ar Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (FfCCh) pob gwlad yn gymaradwy. 

Mae’n bleser gennym gyflwyno adran newydd ar ein gwefan sy’n manylu ar ein gwaith gyda Llywodraeth Cymru ar y defnydd o Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (FfCChC).

Mae'r tudalennau newydd yn rhoi gwybodaeth am FfCChC, gyda dolenni i fframweithiau eraill y DU ac Ewrop. Yma, fe welwch hefyd adran ar Gydnabod Dysgu Blaenorol (CDB) mewn gwahanol gymwysiadau, ynghyd â dolenni i ystod o adnoddau defnyddiol. 

Gwybodaeth Bellach

Adrian Sheehan a Phil Whitney yw'r prif gysylltiadau ar gyfer FfCChC mewn colegau addysg bellach yng Nghymru. 

Adrian.Sheehan@colegaucymru.ac.uk
Phil.Whitney@colegaucymru.ac.uk

Tudalennau Cysylltiedig

FfCCh a CDB

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau ColegauCymru Rhyngwladol.